Publiceren cito scores
18-09-2013

Staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) heeft op 12 september de gemiddelde eindtoetsgegevens van alle scholen in het primair onderwijs openbaar gemaakt. Ook de scores van onze school zijn daarmee voor iedereen in te zien.
Onze school vindt het belangrijk om open en eerlijk te zijn over onze resultaten. Toch kan op basis van de nu gepubliceerde informatie een verkeerd beeld ontstaan van de kwaliteit van het onderwijs en van onze school. Dat komt omdat van school tot school verschilt welke leerlingen aan de toets deelnemen waardoor de scores van scholen onderling niet zonder meer vergelijkbaar zijn. Bovendien is de kwaliteit van een school meer dan alleen de score op een eindtoets. Op basis van deze gegevens kunnen dus niet zomaar conclusies worden getrokken.
 
Als basisscholen werken we samen met de PO-Raad aan het ontwikkelen van Vensters PO. Via de website van Vensters PO) worden de gemiddelde eindscores van alle basisscholen op een vergelijkbare wijze en samen met andere informatie gepresenteerd en toegelicht. In Vensters PO komt bijvoorbeeld ook informatie te staan over ouder- en leerlingtevredenheid, schoolklimaat en veiligheid en de uitstroom van leerlingen naar het voortgezet onderwijs.De eerste gegevens in Vensters PO komen binnen enkele maanden beschikbaar. Daarna worden tot het voorjaar 2015 periodiek nieuwe gegevens toegevoegd. Zoals u van ons bent gewend zullen wij u ook los van Vensters blijven informeren over onze prestaties.Ouder thema-avond Scheiding
13-09-2013

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) organiseert in het kader van de Dag van de Scheiding (13 september jl.) op donderdagavond 26 september een ouderavond met als thema: “Uit elkaar… En de kinderen dan?”
Deze avond is speciaal bedoeld voor ouders met kinderen in de basisschoolleeftijd, die op welke manier dan ook te maken hebben/krijgen met het onderwerp Scheiding.
Tijdens deze avond krijgt u informatie van deskundige mw. drs. E.A. Groenhuijsen over de gevolgen van een echtscheiding voor kinderen. Vragen die zij deze avond centraal stelt, zijn:

• Wat betekent een scheiding voor kinderen?
• Hoe gaan zij met hun verdriet en onzekerheid om?
• Hoe kunt u uw kind(eren) steunen in deze moeilijke tijd?
• Het opstellen van een ouderschapsplan. Hoe moet dat?
• Een omgangsregeling, wat is belangrijk?

Aansluitend zal CJG coördinator/maatschappelijk werkster Eva Donatz iets vertellen over de verschillende programma’s die zijn ontwikkeld om kinderen te ondersteunen en te sterken gedurende het verwerkingsproces van een scheiding. Aan het einde van de avond is er gelegenheid tot het stellen van vragen aan mw. drs. E.A. Groenhuijsen.U kunt zich voor deze avond digitaal aanmelden door een mail met het aantal deelnemers te sturen naar a.huisman@rivas.nl. De avond start om 19.30u (inloop vanaf 19.15u) en duurt tot 21.30u. De locatie is: Jeugdcentrum Interval, Lange Tiendweg 8a, 3353 CW Papendrecht.Nieuw schooljaar!!
02-09-2013

Vandaag begint er weer een nieuw schooljaar. Na een heerlijke vakantie, waarin we hopen dat iedereen weer nieuwe energie heeft opgedaan, gaan we weer van start. De meesters en de juffen hebben er weer veel zin in. Het is allemaal ook wel weer spannend. Een nieuwe juf of meester, een nieuwe groep en voor sommigen een hele nieuwe school. U ontvangt binnenkort de nieuwe schoolgids en informatie over dit nieuwe schooljaar. De bedoeling is dat de website ook weer snel bijgewerkt wordt. We wensen iedereeen een goed en mooi schooljaar toe waar Gods zegen op mag rusten.Dank u wel
03-07-2013

 

DANK U WEL,
 
Het schooljaar is bijna voorbij. Ook dit schooljaar hebben wij weer veel hulp gehad van mama’s, papa’s, oma’s, opa’s enz. Zonder uw hulp waren sommige activiteiten niet mogelijk geweest. Het is geweldig dat u zich heeft ingezet voor onze school. Natuurlijk krijgt u daar altijd een bedankje voor, dit jaar in de vorm van een filmpje. Dat kunt u hier zien.
 
Doet u volgend jaar ook weer mee? Wij zouden dat heel erg fijn vinden.
 
De kinderen en leerkrachten.


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39