Mwangaza kinderkoor
07-10-2013
Via de stichting UCCF heeft heel de school mee gedaan aan een actie voor het kinderkoor Mwangaza uit Oeganda. Op donderdag 3 oktober kregen we als dank een spectaculair optreden. We hebben als school € 1500,00 opgehaald; veel kinderen zijn met kraskaarten langs familie gegaan en op school hebben ze het over de verschillen gehad tussen het leven in Oeganda en het leven hier. Kinderen van de Koningin Beatrixschool bedankt! Kinderen van het koor uit Oeganda bedankt!!

Maandbrief oktober
01-10-2013
De maandbrief van oktober is verschenen. Een maandbrief die weer boordevol wetenswaardigheden staat. U kunt de maandbrief raadplegen door rechts bij 'Laatste nieuws' te klikken op 'maandbrief oktober 2013' of links in het menu te klikken op 'maandbrief'.
Veel leesplezier.

Publiceren cito scores
18-09-2013

Staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) heeft op 12 september de gemiddelde eindtoetsgegevens van alle scholen in het primair onderwijs openbaar gemaakt. Ook de scores van onze school zijn daarmee voor iedereen in te zien.
Onze school vindt het belangrijk om open en eerlijk te zijn over onze resultaten. Toch kan op basis van de nu gepubliceerde informatie een verkeerd beeld ontstaan van de kwaliteit van het onderwijs en van onze school. Dat komt omdat van school tot school verschilt welke leerlingen aan de toets deelnemen waardoor de scores van scholen onderling niet zonder meer vergelijkbaar zijn. Bovendien is de kwaliteit van een school meer dan alleen de score op een eindtoets. Op basis van deze gegevens kunnen dus niet zomaar conclusies worden getrokken.
 
Als basisscholen werken we samen met de PO-Raad aan het ontwikkelen van Vensters PO. Via de website van Vensters PO) worden de gemiddelde eindscores van alle basisscholen op een vergelijkbare wijze en samen met andere informatie gepresenteerd en toegelicht. In Vensters PO komt bijvoorbeeld ook informatie te staan over ouder- en leerlingtevredenheid, schoolklimaat en veiligheid en de uitstroom van leerlingen naar het voortgezet onderwijs.De eerste gegevens in Vensters PO komen binnen enkele maanden beschikbaar. Daarna worden tot het voorjaar 2015 periodiek nieuwe gegevens toegevoegd. Zoals u van ons bent gewend zullen wij u ook los van Vensters blijven informeren over onze prestaties.Ouder thema-avond Scheiding
13-09-2013

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) organiseert in het kader van de Dag van de Scheiding (13 september jl.) op donderdagavond 26 september een ouderavond met als thema: “Uit elkaar… En de kinderen dan?”
Deze avond is speciaal bedoeld voor ouders met kinderen in de basisschoolleeftijd, die op welke manier dan ook te maken hebben/krijgen met het onderwerp Scheiding.
Tijdens deze avond krijgt u informatie van deskundige mw. drs. E.A. Groenhuijsen over de gevolgen van een echtscheiding voor kinderen. Vragen die zij deze avond centraal stelt, zijn:

• Wat betekent een scheiding voor kinderen?
• Hoe gaan zij met hun verdriet en onzekerheid om?
• Hoe kunt u uw kind(eren) steunen in deze moeilijke tijd?
• Het opstellen van een ouderschapsplan. Hoe moet dat?
• Een omgangsregeling, wat is belangrijk?

Aansluitend zal CJG coördinator/maatschappelijk werkster Eva Donatz iets vertellen over de verschillende programma’s die zijn ontwikkeld om kinderen te ondersteunen en te sterken gedurende het verwerkingsproces van een scheiding. Aan het einde van de avond is er gelegenheid tot het stellen van vragen aan mw. drs. E.A. Groenhuijsen.U kunt zich voor deze avond digitaal aanmelden door een mail met het aantal deelnemers te sturen naar a.huisman@rivas.nl. De avond start om 19.30u (inloop vanaf 19.15u) en duurt tot 21.30u. De locatie is: Jeugdcentrum Interval, Lange Tiendweg 8a, 3353 CW Papendrecht.  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40