Peuterspeelzaal het Koningskind
Vanaf 2,3 jaar is uw peuter van harte welkom op onze peuterspeelzaal ‘het Koningskind’. De Koningin Beatrixschool en de peuterspeelzaal werken nauw samen. Zij hanteren dezelfde regels en hebben dezelfde (christelijke) identiteit. Hierdoor verloopt de overgang van kinderen van peuterspeelzaal naar de basisschool voor de kinderen vloeiend.
Een peuterspeelzaal is leuk en leerzaam. Peuters kunnen er naar hartenlust puzzelen, fietsen, spelen met auto’s en verkleedkleding. Onze pedagogisch medewerkers organiseren allerlei activiteiten; van samen zingen en dansen tot kleien, verven en zandtaartjes bakken.
Zo ontdekken peuters hoe leuk het is om samen te spelen, te ontdekken en te leren. De gediplomeerde peuterleidsters houden, net als op de basisschool, nauwlettend de ontwikkeling van de peuters in de gaten.  De peuterspeelzaal is hierdoor een uitstekende voorbereiding voor de basisschool. Kinderen die een peuterspeelzaal hebben bezocht blijken betere resultaten te behalen op de basisschool. Kortom de peuterspeelzaal is leuk en leerzaam voor uw kind.

Twee vaste dagdelen

Op peuterspeelzaal het Koningskind worden 14 kinderen per groep opgevangen. Er is een groep die geopend is op maandagmiddag / donderdagochtend en een groep die geopend is op dinsdagmiddag / vrijdagochtend. Beide en worden geleid door dezelfde vaste medewerkers. Zij zijn de vertrouwde gezichten voor de kinderen, zorgen voor continuïteit en weten goed in te spelen op hun wensen en behoeften.

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)

Ouders kan geadviseerd worden, door het consultatiebureau of de medewerkers op de
peuterspeelzaal, te kiezen voor VVE. VVE geeft jonge kinderen een extra steuntje in de rug om een goede start te kunnen maken in het basisonderwijs. Kinderen met een VVE indicatie komen 4 dagdelen naar de peuterspeelzaal. Op peuterspeelzaal het Koningskind worden ook kinderen met een VVE indicatie opgevangen.